Laatste nieuws
Bouwend Nederland
Description here!

 • Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis - 29 augustus 2019
  Werkt u bij een bouwbedrijf of gemeente en wilt u meer weten over de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op 29 augustus 2018 van 9.30 tot 13.30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.

 • Ledenvoordeel: minder mensen in dienst, meer verantwoordelijkheden
  ArboNed bestaat 25 jaar. In die tijd nam ze ArboDuo over en is ze actief bezig met gezond en veilig werken in de bouwsector. Ze blikt terug hoe de sector is veranderd maar kijkt ook vooruit. Want waar gezondheid en leefstijl belangrijker zijn geworden, liggen er ook uitdagingen op het gebied van veiligheid en verantwoordelijkheid.

 • Ledenvoordeel: op vakantie naar het buitenland met een abonnement van de zaak?
  Vakantietijd: even weg van het werk. Relaxen aan het strand, in de bergen of in een bruisende stad. Ga je naar het buitenland en neem je de mobiel van de zaak mee? Zorg dan dat je dat je bij thuiskomst geen torenhoge telefoonrekening vindt. Met deze 4 tips hou je de kosten in de hand.

 • Ledenvoordeel: goed luchten voor een gezondere werkomgeving
  Gezonde lucht is kostbaar. Maar luchtvervuiling ten gevolge van verkeer en industrie maakt gezonde lucht in Nederland helaas ook schaars. Toch zijn wij verder dan dertig à veertig jaar geleden, toen er nog lood in benzine zat en dus ook in de lucht die wij inademden. Maar ook de uitstoot van raffinaderijen en fabrieken was toen, in tegenstelling tot nu, vaak ongefilterd. Bovendien zijn de laatste decennia de milieunormen veel strenger geworden, met schonere lucht als resultaat. Studies en publicaties van Curieuzeneuzen en Greenpeace geven echter aan dat wij er helemaal nog niet zijn. Ook wat binnenlucht betreft. Want hoewel wij er minder bij stilstaan, kan deze aanzienlijk vervuild zijn.

 • Nieuw! Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied
  Snel inzicht in recente ontwikkelingen en technische maatregelen Het klimaat verandert. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Dit handvat biedt inzicht in overheidsbeleid, ontwikkelingen bij (overheids)opdrachtgevers en technische maatregelen.

 • Ledenvoordeel: bescherm je medewerkers tegen het gevaar van UV
  Niets beter dan buiten te werken met mooi weer. Maar het brengt ook verschillende risico’s met zich mee. Buitenwerkers hebben namelijk een verhoogde kans op huidkanker stelt het Nederlands centrum voor Beroepsziekten. Bouwvakkers behoren zelfs tot een van de grootste risicogroepen. Maar hoe zorg je er nu voor als bedrijf dat deze risico’s tot een minimum worden herleid?

 • BouwCafé Ketenaansprakelijkheid 12 september 2019
  Hierbij nodigen we u uit voor het BouwCafé Ketenaansprakelijkheid op donderdag 12 september 2019.

 • Marktdialoog aanleg verdubbeling N33
  De Marktdialoog voor het project verdubbeling N33 tussen Zuidbroek en Appingedam vindt plaats op 19 september 2019.

 • Informatiedagen voor werkgevers Bureau voor Duitse Zaken
  Heeft u zakelijke belangen in of met Duitsland? Gaat u personeel uit Duitsland in dienst nemen? Of werkt u zelf afwisselend in Nederland en Duitsland? Denk dan aan de gevolgen voor sociale verzekeringen en inkomstenbelasting. Zeker ook met het oog op veranderingen die er in 2020 zitten aan te komen!

 • Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie
  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ‘Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede kamer aangeboden. Met dit kader hoopt de Staatssecretaris de stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie op te heffen. Tegelijkertijd geldt onverkort het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden moet worden voorkomen. Bouwend Nederland is op zich blij met dit tijdelijk kader, omdat het enige duidelijkheid voor de markt verschaft. Of dit inderdaad zal leiden tot het opheffen van de stagnatie zal nog moeten blijken. Er zijn nog de nodige vraagtekens en knelpunten. De komende tijd zullen wij – samen met andere relevante organisaties – het overleg met het ministerie aangaan om hierin verandering/verbetering aan te brengen.

Banner

Poll

Hoe heeft u ons gevonden?